Aktive grupper

De enkelte netværkgruppers funktioner

Kontor og administration


 • E-mails og telefonpasning
 • Medlemshåndtering
 • Håndtering af aktive timer
 • Information til koordinator
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering; mål – budget – tilsagn
 • Kontorrutiner – eks. tjekliste

Medlemsservice - kontorgruppe


 • Medlemsservice generelt
 • Jobcenter samarbejde
 • A-kasse samarbejde
 • Anden aktør samarbejde
 • Åbent Hus Arrangement og kampagner
 • Medlemsmøder og sociale arrangementer

IT – gruppen


 • Vedligeholde/opdatere IT udstyr
 • Vedligeholde/opdatere IT programmer
 • Vedligeholde/opdatere lokale sider på SE portalen / nettet
 • Indkøb af nyt IT udstyr
 • Sikkerhed (herunder persondata) & Backup

Hjemmeside – gruppen


 • Vedligeholde/opdatere
 • Se på nye muligheder
 • Sikkerhed (herunder persondata) & Backup

Virksomhedsservice - Salgsgruppe


 • Virksomhedsbesøg
 • Erhvervsrådssamarbejde
 • Erhvervsforeningssamarbejde
 • Kampagner til virksomheder
 • Messer

PR – gruppen


 • Skabe synlighed for SE
  • Nyhedsbreve / pressekontakt
  • Lokalnetværkets sider SE portal = indhold
  • Synlighed ved Åbent hus
  • Kampagner for medlemshvervning
   • A-kasser & Jobcentre
   • Lokale messer mv.
  • Kampagner overfor arbejdsgivere
   • Direkte og indirekte kontakter

Gruppe for sociale medier


 • Vedligeholde/opdatere grupper
 • Nytænke
 • Evaluere
 • Kommunikere med PR gruppen for kampagner