Administrative bilag

Her finder du forklaring på administrative bilag


Senior Erhverv Sønderjylland modtager tilskud mod at vi er aktive i netværket.


Derfor er det yderst vigtigt at alle udfylder timesedler og mailer eller afleverer til kontorvagten, senest den 10. i den efterfølgende måned.


Har du udlæg, finder du også bilag til dette.


I visse tilfælde  ydes der kørselsgodtgørelse, læs bilaget med retningslinier vedr. dette.


Bilag til kørselsgodtgørelse, downloades og ydfyldes og mailes eller afleveres, til kontorvagten, senerst den 4. i den efterfølgende måned