• Home
  • SENIOR ERHVERV Sdj.

Ansøgningen - Godt begyndt er halvt fuldendt !

Telglkamp

Angningen - Godt begyndt er halvt fuldendt

Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk

”Med reference til den opslåede stilling som xx i firma yy, skal jeg hermed fremsende min ansøgning.” Nej, nej, nej! Det er en ommer! Hvis du indleder dine ansøgninger i den stil, kan det alt ikke undre, hvis du ikke oplever den store succes med at komme igennem nåljet og komme til en samtale.

Hvis du vil give din ansøgning lidt bedre chance for at falde i god jord hos modtageren, er her et par enkle råd:

Knald eller fald med første afsnit          Ansøgning teglkamp

Forestil dig at sidde i modtagerens stol. Lederen har lige fået en stor stak angninger måske langt over 100 angninger - og halvdelen af dem starter på samme mekaniske måde. Du kvæler et lille gab og kaster et uinteresseret blik over resten af ansøg- ningen, inden du lægger den i nej-tak bunken.

Tilbage til dig som ansøger. Du skal selvlgelig gøre dig umage

med hele ansøgningen, men du skal i særlig grad bruge krudt de allerførste linjer. Det er der, du har mulighed for at fange modtageren og stemme ham eller hende positivt, når de

læser resten af din ansøgning.


S
tart med virksomheden

De fleste falder i den grøft, at de starter med at fortælle om sig selv og alle de gode ting, de har at byde på. Du skal i stedet starte med at fortælle, hvorfor du gerne vil have netop det job i netop den virksomhed. Hermed viser du, at du har forholdt dig helt konkret til virksomheden og at den er et bevidst tilvalg.


Men pas på balancen

Okay du starter med at fortælle, hvorfor du gerne vil netop den virksomhed. Men pas med at overgøre din positive opfattelse af virksomheden. Det kan let misforstås som uærligt og et forsøg billig smiger og så ryger du hurtigt over i nej-bunken.


D
en gode nyhed – din ansøgning behøver ikke at være lang

Hvis du skulle hen og blive helt tt over, at du skal bruge meget krudt de første par linjer i ansøgningen, kan jeg berolige dig med, at du til gengæld ikke behøver at skrive en lang ansøgning. For lange ansøgninger gør nemlig og læseren træt. En kort og to the point’ ansøgning 1 side er langt bedre end flere siders fortællinger om alle dine fortræffeligheder.


Og så glem ikke CVet!

Og så skylder jeg dig lige at sige, at nok skal du gøre dig umage med ansøgningen og særligt de rste par linjer, men du skal bruge det meste af dit krudt CVet. Det er ofte på CVet, at den første grovsortering af kandidaterne bliver foretaget. Ansøgningen er det, der kan være det afgørende i finsorteringen, når man skal udvælge de kandidater, man vil have til den indledende samtale.


God vind med at skrive din ste ansøgning!


Susanne Teglkamp
er konsulent og direkr i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og re- serveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DFs Brancheforening Selvstændige.

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet

Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp

udgivet flere bøger, hvoraf den seneste Fusioner og forandringsledelse i praksis udkom oktober 2016.

Se mere på www.teglkamp.dk

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/