Nyttige oplysninger om SENIORJOB - EFTERLØN

  • Efterlønbeviset kan tidligst udstedes når man er fyldt 60 år -seniorjob
  • Hvis man har været ledig i 2 år, ophører dagpengeydelsen. Derefter kan man få evt. arbejdsmarkedsydelse i en periode af ?
  • Ophører dagpengeydelsen når man er 55+,  og indbetaler til efterløn, kan der tidligst 5 år før efterlønsalderen, søge om SENIORJOB igennem kommunen. Seniorjobbet ophører når man kan gå på efterløn. 
  • Betingelser for efterløn (Arbejdet 52 uger indenfor en 3 års periode for at opfylde betingelsen for efterløn  - se undtagelse i LBK.975 af 26.9.2008, §74a, stk.8 om arbejdskrav)  *)
  • Efterløn - 62 år (For at opfylde 2-års reglen skal man have arbejdet 3.120 timer indenfor 2 år)

Som fleksibel efterlønner kan du fortsætte som A2 medlem i Senior Erhverv . Betingelsen er at du er jobsøgende, uden rådighedsret ved Jobcentret. Du kan f.eks søge job som afløser, deltidsjob, projektjob eller arbejde på nedsat tid.

 *) Spørg altid din A-kasse om vejledning

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/