Om Senior Erhverv Sønderjylland

Her-finder-i-os

Senior Erhverv Sønderjylland (SES) er et netværk for aktive og dynamiske jobsøgende ledige50+, Senior60+,  som enten kan være fuldtids- eller deltidsansatte, A-kasse medlemmer, fleksibel-efterlønner, kontanthjælpsmodtager, flexlønner,  personer på førtidspension, samt erhvervsaktive pensionister.
Læs mere......

gruppesamarbejde social

Senior Erhverv Danmark består af pt. 22 lokale foreninger for ledige 50+ med fuld gå-på-mod. Grundlaget for Senior Erhverv er frivillig - aktiv medlemsindsats.

Netværket støttes økonomisk af statslige satspuljemidler, og er underlagt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering). Vi samarbejder med Jobcentrene og Anden Aktør.

Foreningen har indgået samarbejdsaftale Jobcentre i Sønderjylland med det formål at styrke indsatsen for at få ledige 50+ i arbejde.

Aktiviteterne styres gennem frivilligt arbejdskraft blandt vore medlemmer. Vores medlemsarrangementer omfattede kontoradministration, medlemsadministration, virksomhedsbesøg, workshop på vort kontor, samt kurser til styrkelse af vore medlemmers kompetencer. Temaaften hvor vi indbyder eller besøger udvalgte foredragsholdere.

Mange seniorer 60+ ønsker at forblive på arbejdsmarkedet, evt. under en Senioraftale, eller evt. på Fleksibel Efterløn, som deltids-, projekt-, eller fuldtidsansat - også selv om de ikke står til rådighed og tilmeldt Jobcentret.

Senior Erhverv Sønderjylland har følgende overordnede mål:

Brænder-du-for at -få-job?
Er du fuld af gå-på-mod.?
Vil du gøre noget aktiv for at få job igen.
Hvem er du - hvad kan vi hjælpe med - for at du finder et job.
Hvad kan du hjælpe med for at styrke vort netværk?.

Vores "guldkorn" til virksomheder er:

 • Jobs kan være fuldtids-, deltids-, projektarbejde -freelance
 • Vi har en lang erhvervserfaring
 • Har stort branchekendskab
 • Har en stor menneskelig og faglig kompetence.
 • Er ansvarsbevidste
 • Er loyale
 • Er meget fleksible
 • Planlægger ofte at holde ferie uden for den "normale" ferieperiode
 • Har ikke barnets 1. sygedag
 • Kan tiltræde med kort varsel
 • Kan tiltræde som midlertidig afløser med tidsbestemt ansættelsesperiode

Bliv medlem

               Vi ses i
Senior Erhverv Sønderjylland

AMR dk CMYK Lille


Senior Erhverv drives for satspuljemidler
via Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR)

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/