Fasthold seniorer

CABI

Fasthold seniorer

Når du fastholder ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden. Med en bevidst indsats undgår du samtidigt fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, der stopper deres arbejdsliv for tidligt.

Ændringen af pensionsloven betyder, at alle skal arbejde længere. Og da stadig færre kommer til arbejdsstyrken, er der opstået et endnu større behov for at arbejde bevidst med at fastholde de erfarne og ældre medarbejdere i virksomhederne.

Der er meget, du kan gøre som virksomhed

Det er et fælles ansvar mellem virksomheden og medarbejderne at fastholde de erfarne medarbejdere længst muligt på arbejdsmarkedet. Men en forudsætning for, at det bliver et fælles ansvar, er, at muligheder for tilpasning af jobbet er kendt af alle.

Fra talrige undersøgelser ved vi, at følgende kan være medvirkende til at fastholde medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet:

  • God ledelse – at ledelsen ser og anderkender medarbejderne, også de ældre
  • Signaler fra ledelsen om at virksomheden gerne vil fastholde de erfarne medarbejdere
  • Anerkendelse til medarbejderne for deres bidrag og interesse i fortsat udvikling
  • Muligheden for fleksibilitet i arbejdstid og – opgaver (tilpasning af jobkrav)
  • Forventning om og mulighed for fortsat faglig udvikling
  • Kendskab/rådgivning om tilbagetrækningsordninger (efterløn, delvis efterløn, pension). Mange ældre medarbejdere kan ikke trække sig tilbage så tidligt, som de forventede
  • Anerkendelse af viden og kompetencer
  • Seniorsamtale/personlig rådgivning
  • Seniorpolitik/livsfasepolitik

Hvornår betragtes man som senior i din virksomhed?

Nogle steder sker der en automatisk forøgelse af feriedage fra en bestemt alder, men har I fået tilpasset jeres definition til den ændrede pensionsalder? Det kan i dag være alt for tidligt at tale om ”senior” når en medarbejder fylder 50 eller 55 år, for der er stadig 10 – 15 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Og det er vigtigt fortsat at holde fokus på den faglige og personlige udvikling, hvis medarbejderen fortsat skal være på arbejdsmarkedet.

Få viden og del erfaring på området

Der findes ikke kun én god løsning på, hvordan du bedst kan fastholde de erfarne medarbejdere. Derfor har Cabi oprettet en gruppe på LinkedIn, hvor praktikere kan dele viden, erfaringer og stille spørgsmål. Her kan du afprøve idéer, få sparring og praktiker til praktiker inspiration.

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/