SES Mission - Vision

Vores målsætning

Senior Erhverv Sønderjylland (SES) er et netværk med aktive og dynamiske ledige 50+ i Sønderjylland, hvor formålet er:

- at formidle ledige job eller opgaver på arbejdsmarkedet.
- at formidle kompetent arbejdskraft med erfaringer til vore virksomheder.

For at blive registreret som medlem i Senior Erhverv skal man være fyldt 50 år. (iht. til bekendtgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR.dk)

  • Som A1-medlem optages erhvervsaktive ledige 50+, kontanthjælpsmodtager og fritstillet, som er jobsøgende og tilmeldt Jobcentret med rådighedspligt.
  • Som A2-medlem optages jobsøgende erhvervsaktive 50+, kontanthjælpsmodtagere, Fleksibel-efterlønner, førtids- og folkepensionister, uden rådighedspligt, men som er jobsøgende.
  • B-medlemmer optages erhvervsaktive seniorer, der søger andre arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet, og som gerne vil yde en indsats for netværket.

Senior Erhverv Danmark består pt. af 23 lokale foreninger for ledige 50+ med fuld gå-på-mod. Grundlaget for Senior Erhverv er frivillig - aktiv medlemsindsats.

Medlemmer i Senior Erhverv er ledige 50+ der søger deltids- eller fuldtidsjob, projektjob eller vikariat.

Foreningen samarbejder med Jobcentre i: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg samt Tønder, med det formål at styrke indsatsen for at få ledige 50+ i arbejde. Desuden er der etableret et samarbejde med flere vikarbureauer, Anden Aktør, samt A-kasserne.

Aktiviteterne opnåes i netværket gennem frivilligt arbejdskraft ydet af vore medlemmer.
Vores medlemsarrangementer omfattede medlemsmøder, virksomhedsbesøg, diverse kurser, temaaften med fokus på de lediges behov og problemer.

Netværket støttes økonomisk af statslige satspuljemidler, underlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutering (STAR.dk).

Information cookies

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi anvender cookies til at samle statistik. Med din godkendelse af cookies forsvinder cookieinformationen. Oplysningerne i statistikken er anonyme og bliver ikke koblet til den enkelte bruger. SLETNING AF COOKIES - Brug følgende link: http://www.minecookies.org/cookiehandtering/